Bán
Tẩy chì TL E06 (4056)
3.900,00 ₫ 3900.0 VND
Bán
Tẩy chì Staedtler Pastel
3.100,00 ₫ 3100.0 VND
Bán
Tẩy chì Staedtler 526 B40 ( tẩy bé)
7.000,00 ₫ 7000.0 VND
Bán
Tẩy chì Staedtler 526 B20 ( tẩy to)
13.500,00 ₫ 13500.0 VND
Bán
Tẩy chì pentel
7.000,00 ₫ 7000.0 VND
Bán
Tẩy chì Deli 3043 (đen)
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Ruột chì kim UNI 0.5mm
11.000,00 ₫ 11000.0 VND
Bán
Ruột chì kim Staedtler HB 252 ngòi 0.5
15.000,00 ₫ 15000.0 VND
Bán
Ruột chì kim Staedtler 2B 250 ngòi 0.5
18.000,00 ₫ 18000.0 VND
Bán
Ruột bút thiên long Gel GR01
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Ruột bút Pentel BL60 xanh (ngòi 1.0mm)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Ruột bút dạ bi Parker
140.000,00 ₫ 140000.0 VND
Bán
Ruột bút bi viết xóa được Frixion xanh
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Ruột băng xóa Plus 5mm x 12mm
15.000,00 ₫ 15000.0 VND
Bán
Phấn Mic trắng viết bảng
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Phấn màu (10 viên/ hộp)
6.000,00 ₫ 6000.0 VND
Bán
Mực đổ bút dạ dầu Việt Hoa xanh
7.000,00 ₫ 7000.0 VND
Bán
Mực đổ bút dạ dầu Việt Hoa Đỏ
7.000,00 ₫ 7000.0 VND