KHỐI GIÁO DỤNG & STEAM

Tương lai của việc học tập bắt đầu ở đây.

Odoo image and text block

GIÁO DỤC HỌC SINH, SINH VIÊN CHO TƯƠNG LAI VỚI đúng đồ dùng STEAM.

Odoo CMS- Sample image floatingGiải pháp STEAM cho lớp học của bạn

Quyết định về nguồn cung cấp giáo viên để thêm vào không gian giáo dục STEAM của bạn có thể là một quá trình phức tạp. Các chuyên gia của chúng tôi tại Staples Professional có thể hướng dẫn bạn các công cụ và tài nguyên phù hợp, đồng thời hỗ trợ bạn chọn các sản phẩm và vật liệu STEAM phù hợp để thêm vào lớp học của bạn.

Chuẩn bị cho tương lai của học sinh với đồ dùng học tập STEAM phù hợp.

Xem Lễ trao Giải thưởng STEAM tại Trường Trung học Tantramar ở NB, một trong những người chiến thắng tại Sự kiện Nhà giáo dục Sáng tạo Đại Tây Dương.

    Hôm nay bạn chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo ngày mai như thế nào?

Các chuyên gia của chúng tôi tại TTI Professional đã tìm ra các giải pháp STEAM tốt nhất hiện có trên thị trường. Cho dù bạn đang muốn khen ngợi các sản phẩm hiện có của mình hay đang bắt đầu lại từ đầu, chúng tôi luôn có sẵn các giải pháp để cung cấp cho học sinh của bạn những tài nguyên giáo dục SMART tốt nhất. Từ mã hóa đến in 3D hoặc giải pháp tính phí cho Thực tế ảo, chúng tôi có tất cả.

Thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Thử thách trí não trẻ và khuyến khích sự phát triển ngay từ khi còn nhỏ. Tại TTI Professional, chúng tôi có các sản phẩm STEAM dành cho mọi nhóm tuổi bao gồm:


Tiểu học (lớp 1-3)

Junior (lớp 4-6)

Trung cấp (lớp 7-8)

Trung học (lớp 9-12)

Giáo dục Đại học (Cao đẳng / Đại học)

Giáo dục nhu cầu đặc biệt

Một số đối tác chính thức
STEM Education supplies - MITYBILT

"VIỆC ỨNG DỤNG NHỮNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC STEAM NÀY LÀM TOẢ SÁNG TÂM HỒN. NHƯNG QUAN TRỌNG HƠN, NÓ LÀ CƠ HỘI CHO TRẺ THỰC HÀNH CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"
Teacher, Orleans Wood E.S.

 Các giải pháp STEAM cho lớp học của bạn

Quyết định chọn những đồ STEAM nào đặt vào lớp học là quá trình phức tạp. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn công cụ đúng đắn với nguồn lực phù hợp và tư vấn cho bạn lựa chọn các đồ STEAM và công cụ khác cho phòng học của bạn.

Chúng tôi có các sản phẩm và nguyên liệu cần thiết để gắn kết học sinh và mở rộng tình yêu của chúng cho các đồ dùng STEAM.


Robotics
Người máy, thiết bị điện tử và
máy bay không người lái
Interactive Displays
Màn hình tương tác, AR & VR
Collaborative Furniture
Đồ nội thất & lưu trữ hợp tác
Makerspace
Makerspace, máy in 3D
& nguồn cung cấp